Baliemedewerker in gesprek

Neutrale en niet-neutrale beloningsverschillen


Het College voor de Rechten van de Mens heeft neutrale en niet-neutrale beloningsmaatstaven in oordelen en in de onderzoeken nader geduid. Niet-neutrale beloningsmaatstaven hebben geen relatie met de waarde van de arbeid. De toepassing van niet-neutrale maatstaven kan het risico op beloningsonderscheid en daarmee strijd met de gelijke behandelingswetgeving in zich dragen.


Neutrale maatstaven bij aanstelling:

 1. Relevante werkervaring bij de huidige werkgever.
 2. Relevante werkervaring bij een vorige werkgever.
 3. Afhankelijk van de functie kan ook onbetaalde ervaring relevant zijn.
 4. Toeslag voor arbeidsmarktkrapte (mits aantoonbaar en tijdelijk).

Neutrale maatstaven bij salarisgroei:

 1. Op basis van werkervaring in huidige functie; bijvoorbeeld jaarlijkse periodiek of verhoging met normpercentage bij voldoende/goed functioneren.
 2. Overgang naar zwaardere functiegroep.
 3. Salarisverhoging bij uitstekend functioneren (mits vastgesteld volgens geformuleerd beleid).
 4. Onregelmatigheidstoeslag (mits goed vastgesteld en juist toegekend).
 5. Demotie met afbouw (stapsgewijs of gedeeltelijk of uit te faseren met algemene salarisverhoging).

Niet-neutrale maatstaven bij aanstelling:

Algemeen: willekeur of geen objectieve zakelijke relatie met de waarde van de arbeid.

 1. Te lage inschaling op grond van werkervaring of functieniveau.
 2. Ongemotiveerd niet of te weinig meetellen van werkervaring van herintreedsters, werklozen, loopbaanonderbrekers, oproepkrachten e.d.
 3. Te hoge inschaling op grond van werkervaring of functieniveau.
 4. Aansluiten bij laatstverdiende salaris, zonder relatie met relevante ervaring.
 5. Salarisonderhandeling.
 6. Aansluiten bij vooropleiding (niet relevant voor de functie).
 7. Ontbreken van motivatie voor inschaling (in personeelsdossier).

Niet-neutrale maatstaven bij salarisgroei:

Algemeen: willekeur of geen objectieve zakelijke relatie met de waarde van de arbeid.

 1. Onjuist of niet toepassen van bevorderingspercentage.
 2. Onvoldoende verdisconteren werkervaring tijdens dienstverband.
 3. Salarisgaranties zonder valide redenen of te langdurig.
 4. Onregelmatigheidstoeslag (zonder aan voorwaarden te voldoen).
 5. Onjuist of niet toepassen van salarisverlaging bij demotie.
 6. Beloning boven maximum van functieschaal voor taken op hetzelfde niveau.
 7. Minder salarisgroei voor oproepkrachten en/of deeltijders.
 8. Ontbreken van motivatie voor salarisverhoging in personeelsdossier