Jongeren helpen elkaar leren

Laaggeletterdheid

Wanneer iemand niet goed kan lezen en schrijven, heeft dit gevolgen voor zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het vormt bijvoorbeeld vaak een belemmering om (vak)scholing te volgen. Onvoldoende taalvaardigheid kan ook gevolgen hebben voor de veiligheid op de werkvloer. Het niet kunnen lezen van veiligheidsvoorschriften of werkinstructies kan voor gevaarlijke situaties zorgen.

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen en het begrijpen en toepassen van informatie. Zij beheersen niet het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren.

Taalvaardigheid obstakel

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Twee derde is van Nederlandse afkomst, een derde van buitenlandse afkomst. Ongeveer 43% van de laaggeletterden is werkloos of inactief op de arbeidsmarkt. Hun geringe taalvaardigheid vormt vaak een obstakel om werk te vinden of te behouden.

Voor henzelf maar ook voor de samenleving en de economie is het van belang daar iets aan te doen. De structurele aanpak van laaggeletterdheid is inmiddels op de agenda van veel sectoren en bedrijven gezet. Sommige sectoren hebben cao-afspraken gemaakt over taalscholing.

Maar dat is nog niet genoeg! Er zijn nog te veel werknemers die moeite hebben met lezen en schrijven. Dit heeft onder andere gevolgen voor de veiligheid op de werkvloer en de productiviteit en inzetbaarheid van de werknemers. Voldoende taalvaardigheid bevordert een veilige werkomgeving, een lager ziekteverzuim, een bredere inzetbaarheid en het kunnen volgen van (vak)scholing.

Voor meer informatie zie de site van Stichting Lezen & Schrijven.