Vakkenvuller

Leven lang ontwikkelen


De Stichting van de Arbeid voert regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de ministeries van SZW en/of OCW over beleid en regelingen die tot doel hebben om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich te blijven ontwikkelen.

Subsidieregeling opgesteld

In 2020 is de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) opgesteld. Vanaf maart kunnen mkb-ondernemers alleen of in samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Hiervoor stelt de minister van SZW € 48 miljoen per jaar beschikbaar. Daarnaast stelt hij voor een periode van vijf jaar € 1,2 miljoen per jaar beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.