Vakkenvuller

Leven lang ontwikkelen


De Stichting van de Arbeid voert regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de ministeries van SZW en/of OCW over beleid en regelingen die tot doel hebben om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich te blijven ontwikkelen.

Subsidieregelingen om leven lang ontwikkelen te stimuleren

STAP-regeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Het doel van de STAP-subsidie (voluit: Stimulering ArbeidsmarktPositie) is een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Je hebt daarmee meer kansen om een baan te behouden of een nieuwe baan te vinden. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek scholingskosten, waar (te) weinig gebruik van wordt gemaakt door de doelgroepen die het meeste voordeel hebben van bijscholing, bijvoorbeeld flexwerkers.

Lees meer over deze regeling in de kabinetsbrief van 21 juni 2021 en op de website van de Rijksoverheid.

SLIM-regeling

In 2020 is de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) opgesteld. Vanaf maart kunnen mkb-ondernemers alleen of in samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Hiervoor stelt de minister van SZW € 48 miljoen per jaar beschikbaar. Daarnaast stelt hij voor een periode van vijf jaar € 1,2 miljoen per jaar beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

NL leert door met inzet van scholing

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing is in september 2020 in werking getreden. Met deze regeling is het mogelijk gemaakt om subsidie aan te vragen voor het aanbieden van (online) scholing die bijdraagt aan het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkenden en niet-werkenden. De regeling is met name gericht op personen die werkloos (dreigen te) raken als gevolg van de coronacrisis.
Inmiddels wordt van 1 tot en met 8 september 2021 een derde aanvraagtijdvak opengesteld voor opleiders en opleiderscollectieven. Voor dit derde aanvraagtijdvak is € 30 miljoen beschikbaar gesteld.

Lees verder op de website van het ministerie van SZW.