Krantenbezorger op de fiets in Amsterdam

Bezorgnorm dagbladen

Met ingang van 1 januari 2018 heeft de sector voor de dagbladbezorging een eigen stukloonnorm, waarmee werknemers voor de verrichte werkzaamheden minimaal het minimumloon verdienen.

Goedkeuringsbesluit

Het besluit hierover is gepubliceerd in Staatscourant nr. 73829 van 27 december 2017. De Stichting van de Arbeid heeft 1 december 2017 op verzoek van de werkgeversvereniging NPD Nieuwsmedia en FNV transport en logistiek de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht de werkzaamheden in deze sector in aanmerking te laten komen voor een stukloonnorm. Deze partijen hadden overeenstemming bereikt over deze norm. Download een toelichting op deze stukloonnorm.

De werkgever kan de stukloonnorm pas toepassen zodra hij hiervoor schriftelijk met de werknemer overeen is gekomen dat de werknemer de specifieke werkzaamheden verricht.

Actualisering norm 2024

Na verlenging in 2023 hebben NPD Nieuwsmedia en FNV  Media & Cultuur – de partijen die betrokken zijn bij de stukloonnorm dagbladbezorging – in een brief aan de Stichting van de Arbeid aangegeven dat zij deze norm voor 2024 willen handhaven. Door plaatsing van dit bericht op deze website is deze norm formeel voor het jaar 2024 geactualiseerd.

FNV en NDP Nieuwsmedia constateren verder dat de naam ‘stukloonnorm’ bij met name bezorgers verkeerde associaties oproept. In de dagbladbezorging is er geen sprake van een stuksvergoeding, maar dient de stukloonnorm ertoe om op objectieve wijze te kunnen verifiëren welk tijdsbeslag een krantenwijk vergt voor een gemiddeld productieve bezorger. FNV en NDP Nieuwsmedia stellen daarom voor in het dagelijks spraakgebruik de term ‘bezorgnorm dagbladen’ te hanteren wanneer gerefereerd wordt aan de stukloonnorm voor de dagbladdistributie. Ook is er een addendum toegevoegd waarin de bezwaarprocedure is uitgewerkt, voor hoe een dagbladbezorger bezwaar kan maken tegen de uitkomst van de berekening van de gemiddelde bezorgtijd voor zijn of haar krantenwijk als hij of zij van mening is dat de bezorgnorm dagbladen niet goed is toegepast.

Relevantie publicaties