Krantenbezorger op de fiets in Amsterdam

Stukloonnorm dagbladbezorging

Met ingang van 1 januari 2018 heeft de sector voor de dagbladbezorging een eigen stukloonnorm, waarmee werknemers voor de verrichte werkzaamheden minimaal het minimumloon verdienen.

Goedkeuringsbesluit

Het besluit hierover is gepubliceerd in Staatscourant nr. 73829 van 27 december 2017. De Stichting van de Arbeid heeft 1 december 2017 op verzoek van de werkgeversvereniging NPD Nieuwsmedia en FNV transport en logistiek de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht de werkzaamheden in deze sector in aanmerking te laten komen voor een stukloonnorm. Deze partijen hadden overeenstemming bereikt over deze norm. Download een toelichting op deze stukloonnorm.

De werkgever kan de stukloonnorm pas toepassen zodra hij hiervoor schriftelijk met de werknemer overeen is gekomen dat de werknemer de specifieke werkzaamheden verricht.

Actualisering norm 2022

Na verlenging in 2021 hebben NPD Nieuwsmedia en FNV  Media & Cultuur – de partijen die betrokken zijn bij de stukloonnorm dagbladbezorging – in een brief aan de Stichting van de Arbeid aangegeven dat zij deze norm voor 2022 willen handhaven. Door plaatsing van dit bericht op deze website is deze norm formeel voor het jaar 2022 geactualiseerd.

Relevantie publicaties