Brievenbussen met ja-ja-stickers en nee-nee-stickers (ivm folders en huis-aan-huisbladen en ongewenste reclamebezorging)

Stukloonnorm folderbezorging

Met ingang van 1 april 2020 heeft de sector voor de bezorging van ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen een eigen stukloonnorm, waarmee werknemers voor de verrichte werkzaamheden minimaal het minimumloon verdienen.

Goedkeuringsbesluit

Het besluit hierover is gepubliceerd in Staatscourant nr. 69991 van 23 december 2019. De Stichting van de Arbeid heeft 14 mei 2019 op verzoek van de werkgeversorganisaties Vereniging MailDB en de Vereniging Weekbladverspreiders en de werknemersorganisatie FNV media en cultuur de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht de werkzaamheden in deze sector in aanmerking te laten komen voor een stukloonnorm. Partijen hebben in een brief van 18 december 2020 aan de Stichting van de Arbeid laten weten deze stukloonnorm ook in 2021 voort te zetten

De werkgever kan de stukloonnorm pas toepassen zodra hij hiervoor schriftelijk met de werknemer overeen is gekomen dat de werknemer de specifieke werkzaamheden verricht.

Relevantie publicaties