Derde WW-jaar

In 2016 zijn Werkloosheidswet (WW) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) beperkt in duur en opbouw. In veel cao’s wordt dit gerepareerd via de Stichting PAWW.

Centrale afspraak

De maximale duur van de WW en de WGA is in 2016 teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. De opbouw is vanaf het elfde jaar arbeidsverleden een halve maand in plaats van een hele maand geworden.

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 is besloten om de versobering van de WW en WGA te repareren via cao’s. De Stichting van de Arbeid heeft besloten om cao-partijen daarbij te faciliteren.

Stichting PAWW

In 2016 is een apart fonds onder de naam ‘Stichting Private Aanvulling WW en WGA’ (PAWW) opgericht. De Stichting PAWW wordt voor de administratieve uitvoering bijgestaan door Visma Raet BV. Cao-partijen kunnen een afspraak over de reparatie van het zogeheten ‘derde WW-jaar’ onderbrengen bij de private Stichting PAWW.

Werknemers betalen een bijdrage uit het brutoloon die door werkgevers wordt afgedragen aan het landelijk fonds. Als een werknemer aan de voorwaarden voldoet, kan hij of zij na afloop van de wettelijke uitkering een aanvulling uit dit fonds ontvangen.

Alle relevante informatie met betrekking tot de regeling over en de uitvoering van het derde WW-jaar is terug te vinden op de website van de Stichting PAWW.