Schoonmaker op vliegveld

AOW


Op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) ontvangen alle Nederlands ingezetenen een basispensioen van de rijksoverheid in de vorm van een AOW-uitkering.

Staatspensioen

De overheid verstrekt deze uitkering zodra de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Tot 2013 stond de AOW-leeftijd vast op 65 jaar. Sinds 2013 wordt de AOW-ingangsdatum geleidelijk verhoogd vanwege de stijging van de levensverwachting. De AOW wordt opgebouwd uit rechten voor elk jaar dat men in de 50 jaar voorafgaand aan de geldende AOW-leeftijd in Nederland verblijft (per jaar 2%). Het is dus niet noodzakelijk dat er gewerkt wordt in die jaren. De uitvoering van de AOW is in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Basispensioen

Het aanvullend pensioen dat werknemers bij hun werkgever opbouwen houdt rekening met dit basispensioen en wordt hierop afgestemd. Wijzigingen in de AOW hebben ook een doorwerking naar het aanvullend pensioen. Dit is de reden waarom werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid zich niet alleen buigen over vraagstukken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen. Zij houden ook de ontwikkelingen van de AOW goed in de gaten houden. Als dat nodig is, brengt de stichting hier adviezen over uit.