Pensioencommunicatie


Het is belangrijk dat deelnemers inzicht hebben in hun opgebouwde pensioen en dat de communicatie hierover goed te begrijpen is.

Informatieplicht pensioen

Een werknemer legt een belangrijk deel van het loon opzij en laat dit voor een lange periode beheren door een pensioenfonds of verzekeraar. In de Wet pensioencommunicatie is vastgelegd welke informatie zij moeten verstrekken aan deelnemers.

Communicatiemiddelen

Er zijn verschillende communicatiemiddelen waarlangs deelnemers geïnformeerd worden, zoals:

  • Het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat deelnemers jaarlijks informatie geeft over de persoonlijke stand van het pensioen bij de pensioenuitvoerder.
  • Mijnpensioenoverzicht.nl waarin een totaaloverzicht wordt gegeven van alle opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken bij alle pensioenuitvoerders plus de AOW.
  • Pensioen 1-2-3 informeert de deelnemer over belangrijke kenmerken van de pensioenregeling, de keuzemogelijkheden en de risico’s die samenhangen met zijn pensioen.

Rol van de Stichting van de Arbeid

De Stichting van de Arbeid is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze communicatiemiddelen. De Stichting vindt het van belang dat de informatie te begrijpen is voor de deelnemers.