Steward, stewardessen en toeristen op luchthaven.

Nabestaandenpensioen


Zonder een goed nabestaandenpensioen zijn de financiƫle gevolgen groot bij het overlijden van een partner of ouder.

Inkomensaanvulling

Bij het wegvallen van een inkomen door het overlijden van een partner of ouder is een financieel vangnet van groot belang. In de pensioenregeling zijn daarom meestal ook over een nabestaandenpensioen afspraken gemaakt.

Als de werknemer overlijdt dan kunnen de partner en kinderen tot een bepaalde leeftijd aanspraak maken op een pensioenuitkering. Dit heet partnerpensioen of wezenpensioen. Meestal gaat het bij het partnerpensioen om 50% tot 70% van het ouderdomspensioen en bij het wezenpensioen om 14% van het ouderdomspensioen. Als de werknemer overlijdt voor de pensioendatum, is er in sommige regelingen ook nog een Anw-hiaatverzekering afgesproken.

Rol Stichting van de Arbeid

Omdat de meeste mensen niet in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) is het nabestaandenpensioen een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde bij overlijden. De Stichting van de Arbeid besteedt hier daarom veel aandacht aan.