Ouderdomspensioen


Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW en wordt daarom ook wel aanvullend of tweede pijler-pensioen genoemd. Voor dit pensioen wordt tijdens het werkzame leven premie betaald. In Nederland bouwt ongeveer 90% van de werknemers een ouderdomspensioen op.

Uitgesteld loon

Het aanvullend pensioen is een secundaire arbeidsvoorwaarde. Het is uitgesteld loon dat door werknemers tijdens hun werkzame leven wordt opgebouwd. Het ouderdomspensioen vormt de kern van de pensioenregeling. De premie wordt samen door de werknemer en de werkgever betaald en afgedragen aan een pensioenfonds of een verzekeraar. Met het opgebouwde kapitaal wordt bij pensionering een levenslange uitkering verstrekt.

Verschillende vormen

Er kunnen drie typen pensioenregelingen worden onderscheiden.

  • Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenregeling waarbij afspraken worden gemaakt over de hoogte van de pensioenuitkering. Dit wordt ook wel defined benefit of DB-regeling genoemd. Deze uitkering kan gebaseerd zijn op het gemiddeld verdiende salaris: de middelloonregeling. Ook kan die gebaseerd zijn op het laatst verdiende salaris: de eindloonregeling. De eindloonregeling komt nauwelijks meer voor in Nederland.
  • Bij een premieovereenkomst worden afspraken gemaakt over de premie die ingelegd wordt. Dit heet ook wel beschikbare premieregeling, defined contribution of DC-regeling. Omdat de premie wordt belegd, staat tijdens de opbouw de uitkering nog niet vast. Vlak voor de pensioendatum kan voor een vaste uitkering of een variabele uitkering worden gekozen. Bij een vaste uitkering is er zekerheid over het bedrag van de pensioenuitkering. Bij een variabele uitkering loopt de belegging door en varieert de uitkering afhankelijk van de beleggingsopbrengsten.
  • Een weinig voorkomende vorm in Nederland is de kapitaalovereenkomst. Hierbij worden afspraken gemaakt over de hoogte van het kapitaal waarmee een pensioenuitkering aangekocht wordt op pensioendatum.

Rol van de Stichting van de Arbeid

Omdat het pensioen een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde is, is de Stichting van de Arbeid hier actief mee bezig. Dit doet zij door de overheid te adviseren, onderling akkoorden te sluiten en cao-partijen te adviseren.