Europa


De Europese Commissie stelt steeds meer richtlijnen op om de pensioenopbouw in de Europese Unie te bevorderen. Het is van belang dat deze richtlijnen aansluiten bij het Nederlandse pensioenstelsel.

Invloed op Nederlands pensioen

Europese regelgeving raakt in toenemende mate het Nederlandse pensioenbeleid. Voor verzekeraars is veel wet- en regelgeving afkomstig uit Brussel. Maar ook pensioenfondsen hebben te maken met Europese richtlijnen. Zo ziet de Europese Commissie pensioenfondsen als financiële instellingen en is Europese wetgeving van toepassing.

Bestrijding Europese armoede

Daarnaast probeert de Europese Commissie het aanvullend pensioen te bevorderen om armoede onder ouderen te voorkomen. Ook stelt Europese regelgeving verplichtingen aan de informatievoorziening aan deelnemers en zijn er regels voor grensoverschrijdende pensioenen en internationale waardeoverdrachten.

Rol Stichting van de Arbeid

De Stichting van de Arbeid vindt het vooral belangrijk dat Europese richtlijnen goed aansluiten bij het Nederlandse pensioenstelsel. In samenwerking met de aangesloten organisaties en de overheid volgt de Stichting de ontwikkelingen in Europa nauwlettend.